zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur

Internet Dienst
Voorganger(s): Ds Geurt Baerends
Ouderling(en): Mw Ria de Vries
Organist: Dhr Dirk Strasser
Let op: Deze dienst is alleen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 9 januari

Collecte voor 9 januari
In deze week van de Wijzen uit het Oosten is de collecte voor SKIN Nederland. In ons land zijn er zo’n 1200 internationale en migrantenkerken. SKIN is de organisatie die hen helpt samen te werken, ondanks de verschillen en legt contacten met Nederlandse kerken en met de overheid. Kerk-in-Actie ondersteunt SKIN o.a. dankzij deze collecte.

Rekening Kerk-in Actie NL89 ABNA 0457 457 457, o.v.v. Migrantenkerken

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug