zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur

Internet Dienst, nieuwjaarsdienst
Voorganger(s): Ds Roeland Wijkhuizen
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt
Let op: Deze dienst is alleen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 2 januari

Collecte voor 2 januari
Een goed begin van het nieuwe jaar voor de Diaconie van onze gemeente: de collecte van deze zondag. De diaconie steunt individuen en groepen en grote en kleine projecten. Veel uitgaven zijn begroot, maar altijd zijn er ook weer tegenvallers bij activiteiten waar de diaconie zich aan heeft verbonden. Vooral voor die uitgaven is deze collecte.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. lokaal werk diaconie

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug