zondag 17 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. J. Nieuwenhuizen
Dienst in Son
Ouderling: Mw Anki van Susante
Organist: Dhr C.M. Veldhoen


U hoeft zich voor deze dienst niet meer aan te melden, maar de gewone coronamaatregelen zoals gepaste afstand houden blijven van kracht.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 17 oktober

Collecte voor 17 oktober
De collecte is deze zondag een zendingscollecte voor de kerken in Noord-Kameroen. Dit gebied ligt in de Sahel en dat betekent droogte en een onzeker bestaan. De Lutherse Broederkerk helpt de inwoners om vruchtbaar samen te werken en traint de predikanten om bruggenbouwers te zijn in een verdeelde samenleving.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. Z009037

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug