zondag 3 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw Berthilde van der zwaag
Dienst in Son
Ouderling: Mw Ria de Vries
Organist: Mw Hannah Bogman


U hoeft zich voor deze dienst niet meer aan te melden, maar de gewone coronamaatregelen zoals gepaste afstand houden blijven van kracht.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 3 oktober

Collecte voor 3 oktober
Het is Israëlzondag.
Daarom is de collecte voor het “Rossing Centrum voor Onderwijs en Dialoog”. Dat is een centrum dat Joodse en Christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt via een uitwisselingsprogramma. Heel veel vooroordelen worden zo bijgesteld. Ook docenten worden bij elkaar gebracht en getraind. Zo blijven ze geloven in een andere toekomst.

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z 009506

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug