Zondag 2 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds G.P. van Dam
Dienst in Son, internet dienst
Ouderling: Mw Anki van Susante
Organist: Dhr Paul Weijmans


In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten om deze zondag alleen een uitzending via internet te verzorgen. U kunt zich dus niet voor het bijwonen van deze dienst aanmelden.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 2 mei

Collecte voor 2 mei
De collecte is voor Dagvoorziening De SteenUijl in Breugel. Hier komen jongere en oudere mensen met dementie elkaar een paar keer per week tegen in een huiselijke sfeer. Er zijn volop plezierige en stimulerende activiteiten die hen helpen ook thuis de dagen beter door te komen. Daardoor is De SteenUijl ook belangrijk voor hun mantelzorgers.

Dagvoorziening de SteenUijl: Rekening NL92 RABO 0180 7006 69

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug