Zondag 4 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw Petra Zweers
Pasen, internetfienst
Ouderling: Dhr Rob de Jong
Organist: Dhr George Punt


Viering van de pasen vanuit de knoptorenkerk. Alweer een dienst waarin waarin we niet samen in de kerk zijn - al een jaar lang zijn we als gemeente niet samen geweest. Maar we hopen dat u thuis deze dienst meebeleeft, dat u zich verbonden voelt met al die mensen, die gemeente waarvan u deel uit maakt. We gaan er een feestelijke dienst van maken.
Ga er maar een goed voor zitten. In deze dienst komen namelijk best wat mensen voorbij die gemaild hebben en iets geschreven hebben of een foto gestuurd.

Normaal zenden wij onze diensten alleen met geluid uit, maar dankzij de medewerking van SonEnBreugelVerbindt kunnen we de vieringen van de goede week en pasen ook met beeld uitzenden.

De diensten zijn te volgen:


Orde van dienst voor de Paasmorgen

Collecte Paasmorgen.
Op Paasmorgen is de collecte de laatste van het 40-dagen-project “ik ben er voor jou“.
Dat brengt ons naar de kansarme kinderen van Zuid-Afrika.
Kerk-in-Actie ondersteunt daar locale partners die kinderen zonder enig perspectief weer uitzicht bieden. Huiswerkbegeleiding, traumaverwerking, bijbelles, muziek, vakantie en vooral: nieuw zelfvertrouwen kweken. Voor de kinderen is dat opstanding !
 
Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K021262


U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug