Zaterdag 3 apr 2021  om 21.00 uur
Voorganger: Mw Petra Zweers
Stille Zaterdag, Paaswake, internetdienst
Ouderling: Dhr Jan Haan
Organist: Dhr Dirk Strasser


Viering van de paaswake vanuit de knoptorenkerk. In deze dienst wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht als symbool van het licht dat nooit dooft. In dat kader willen we ook samen het Avondmaal vieren. We kunnen dat niet met zijn allen in de kerk doen, maar voordat u de dienst gaat meebeleven kunt u zelf brood en wijn klaarzetten om mee te doen met het Avondmaal. We vieren het dan welliswaar niet samen in de kerk, maar wel in verbondenheid met elkaar.

Normaal zenden wij onze diensten alleen met geluid uit, maar dankzij de medewerking van SonEnBreugelVerbindt kunnen we de vieringen van de goede week en pasen ook met beeld uitzenden.

De diensten zijn te volgen:


Orde van dienst voor de goede week

Collecte in de Paasnacht.
In de Paasnachtdienst is de collecte voor de mensenrechtenbeweging Amnesty International. . Overal ter wereld worden mensen vanwege hun geloof, afkomst of politieke overtuiging van hun vrijheid beroofd of bedreigd. Als zij vergeten worden zijn ze reddeloos. Maar Amnesty zorgt er voor dat hun roep wordt gehoord en hun naam blijft klinken.
 
Amnesty International, Amsterdam: NL45 TRIO 0198 1000 00

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug