zondag 21 april 2024 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw.Ds.W.van Seventer
Ouderling(en): Mevr. N. van der Schouw
Organist: Mevr. I. WilbrinkOrde van dienst voor 21 april

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 21 april
De collecte van deze zondag is voor Het Vakantiebureau.  Als u al een mooie vakantie hebt geboekt voor deze zomer of de kampeerspullen al hebt geïnspecteerd of de camper uit de stalling haalt: dan weet u misschien niet wat Het Vakantiebureau is. Maar als u niet meer zelf zonder hulp op vakantie kan, vanwege ziekte of leeftijd, dan moet u het Vakantiebureau beslist leren kennen. Elk jaar gaan zeker 2700 mensen dankzij dit bureau en haar 1500 vrijwilligers een week op vakantie. Dag en nacht is er genoeg begeleiding voor een feestelijke week. Ook zo’n 100 gezinnen die op bijstandsniveau leven kunnen op reis. In het Vakantiebureau zijn de al lang bestaande diaconale vakantieweken van de PKN-kerken gebundeld. Kerk-in-Actie is een belangrijke steunpilaar  voor het Vakantiebureau. Onze collecte draagt daar aan bij.

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D060101

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken.
De diaconie blijft er voor zorgen dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer College van Diakenen PGE (SKG CvD PGE):
        NL78 RABO 0373 7478 96 o.v.v. collectes OSB maand.......

terug