zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw.Ds. B. van Litsenburg
Ouderling(en): Mw Anki van Susante
Organist: Dhr C.M. VeldhoenOrde van dienst voor 4 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 4 juni
De collecte is deze zondag voor SKIN, ofwel Samen Kerk in Nederland. In ons land bestaan ruim 1200 internationale en migranten-kerken. SKIN is hun koepelorganisatie. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen deze kerken onderling te leggen en contacten met Nederlandse kerken te bevorderen en hen te helpen met het vinden van hun plaats in de Nederlandse samenleving. Daarom wordt SKIN ondersteund, onder andere door deze collecte.
 

Rekening Kerk-in Actie NL89 ABNA 0457 457 457, o.v.v. Migrantenkerken


En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. collectes maand…….

terug