zondag 26 juni 2022

Dienst in Son
Voorganger(s): Mw.C. Pumplun
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt


 

Orde van dienst voor 26 juni

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 26 juni
Afgelopen maandag was het Wereldvluchtelingendag. Inmiddels  weten we hoe immens het vraagstuk is van de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Vandaag richten we ons op een aspect daarvan in eigen land: de tienduizenden migranten die hier verblijven zonder verblijfsvergunning. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Allerlei kerkelijke initiatieven in ons land ondersteunen hen. Kerk-in-Actie vraagt deze zondag daarvoor onze bijdrage.

Rekeningnummer Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D722000

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug