zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur

Dienst in Son
Voorganger(s): Ds. R. Wijkhuizen
Ouderling(en): Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr Paul Weijmans


 

Orde van dienst voor 15 mei

Deze dienst is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Collecte voor 15 mei
De collecte is bestemd voor Jeugddorp De Glind, bij Amersfoort. Voor dit doel vragen we elk jaar weer een bijdrage: omdat het zo uniek is en zoveel betekent voor veel kwetsbare kinderen. In dit dorp zijn 28 gezinshuizen, waar in een gewoon gezin een aantal kinderen extra wonen, die uit huis geplaatst zijn. Zo’n goede plek zou je veel meer van deze kinderen wensen.

Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D085103

En zoals altijd kunt U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

 

terug