zondag 26 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. W. van der Wouw
Dienst in Son
Ouderling: Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt


U hoeft zich voor deze dienst niet meer aan te melden, maar de gewone coronamaatregelen zoals gepaste afstand houden blijven van kracht. Meer informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 26 september

Collecte voor 26 september
De collecte is voor Bogota zonder Honger.
Al enkele jaren steunt onze gemeente dit project dat vanuit Heeswijk Dinther is opgezet en nu door bewoners van Bogota wordt voortgezet. Straatkinderen en kinderen die overdag op straat moeten leven een goede maaltijd en les geven – dat is de bedoeling. In één van de armste en gevaarlijkste wijken van Bogota  was dit een groot succes. Maar Corona heeft vrijwel alles tot stilstand gebracht. Langzaamaan worden de contacten en de opvang weer opgebouwd. Daarbij is steun vanuit hier onontbeerlijk.

Rekeningnummer Bogota zonder Honger: NL66 RABO 0141 1934 25

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug