Zondag 28 feb 2021
Voorganger: Mw. J. Nieuwenhuizen
Dienst in Son, internet dienst
Ouderling: Dhr Jan Haan
Organist: Dhr Dirk Strasser


In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten om deze zondag alleen een uitzending via internet te verzorgen. U kunt zich dus niet voor het bijwonen van deze dienst aanmelden.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 28 februari

Toelichting bij de liturgische schikking.
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.De collectes in de 40-dagen-tijd
In deze veertig-dagen-tijd is het thema “Ik ben er voor jou”.  In de collectedoelen wordt dat vertaald in één van de “Zeven werken van barmhartigheid”. Die zeven komen uit het bekende verhaal in Mattheüs waar mensen verbaasd vragen waar ze Jezus dan zo ongemerkt ontmoet hebben. Dan zegt Jezus: “Ik  had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe. “
Zeven vormen van barmhartigheid. Elke week wordt er één uitgelicht als collectedoel, waar mensen deze barmhartigheid vorm geven. Op onze website (rubriek: nieuws en reflectie) staat een tekst van Menno van der Beek, die de zeven werken in één krachtig verhaal samenvat.

Deze tweede zondag van de 40-dagen-tijd is de collecte gewijd aan “de dorstigen te drinken geven”. Ditmaal niet de fysieke dorst, maar de geestelijke dorst: het zoeken naar betekenis en zin van het leven. Daar zou het evangelie een antwoord op kunnen zijn, maar de weg naar de kerk en naar de mensen die daar de weg kunnen wijzen is bij de meeste mensen niet meer bekend. De Protestantse Kerk heeft daarom zo’n 150 pioniersplekken in ons land opgericht, waar nieuwe, laagdrempelige vormen van kerkzijn worden uitgeprobeerd. Daar wordt deze zondag voor gecollecteerd.

Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. missionair werken februari
U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug