Zondag 20 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw ds Welmoed van Seventer
Dienst in Son
Organist: Dhr C. Veldhoen


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 20 september
Het is weer Vredesweek , met dit jaar als thema “vrede verbindt verschil”. Daarom is zondag de collecte voor PAX, de organisator van de Vredesweek.
PAX is het samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. Pax werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden: menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.  Ook in ons land zijn er veel initiatieven om tegenstellingen tussen (groepen) mensen te overbruggen.

Collectegift op Rekeningnummer PAX Utrecht: NL03 TRIO 0390 5150 00

U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug