't Hemeltje

't Hemeltje
't Hemeltje
Diaconaal Inloophuis     ’t Hemeltje.

Op Hemelrijken 117 in Eindhoven is Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje te vinden.

Alle middagen (behalve zaterdag) is de huiskamer geopend voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje of een gesprek, of een advies op sociaal-maatschappelijk terrein. De bezoekers vormen een bont gezelschap van buurtbewoners, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrisch verleden en vele anderen. Voor hen geeft Inloophuis ‘t Hemeltje wat richting aan hun ongeregelde of ontregelde bestaan. Het is geen hulpverlening met een behandeldoel: hier wordt de bezoeker geaccepteerd zoals hij is, zonder dat een dossier wordt aangelegd of verplichtingen worden opgelegd. Wel houdt de straatarts hier spreekuur.
Enkele malen per week is er de gelegenheid om een warme maaltijd te gebruiken en voor "acute nood" is er altijd eten en kleding in huis.
Op dinsdagmorgen is het atelier geopend waar gasten komen schilderen of werken met andere materialen. De werkstukken zijn in onze gemeente bekend van de Paasmarkt die ieder jaar o.a. ten bate van ‘t Hemeltje wordt gehouden.
Dit Diaconaal Inloophuis is een oecumenisch samenwerkingsproject van de kerken in en om Eindhoven. Financieel drijft de stichting op de vaste bijdragen van de betrokken diaconieën, particuliere giften en incidentele steun van fondsen. Ook de gemeente Eindhoven heeft, ondanks de beperkte middelen, al twee jaar een subsidie toegekend. .
In de dagelijkse praktijk wordt ‘t Hemeltje "gerund" door vrijwilligers die worden getraind en begeleid door twee professionele coördinatoren. Ook uit onze gemeente zijn een aantal vrijwilligers als gastvrouw of gastheer actief in 't Hemeltje. Jeannet Venekamp is secretaris van het Dagelijks Bestuur, en namens onze diaconie heeft Gerard Rothuizen zitting in het algemeen bestuur.

 
terug