Filosofie van de voortgang Filosofie van de voortgang

Filosofie van de voortgang

 
Toen we waren uitgesproken
geen woorden meer hadden
zwegen we ons vooruit
 
want we moesten toch verder
stilstand was dood, we luisterden
naar de stem van de stilte
 
omhelsden haar als bondgenoot
en reisgezel op onze tocht
 
oefenden ons in luisteren naar
opkomend licht dat openbreekt de dagen
 
om niet stil te vallen op de weg
die we soms moeizaam gingen
 
bogen we gevonden antwoorden om
naar nieuwe open vragen
 
                                               Kees Hermis                                  
 
 
 
terug