taakstellling taakstellling

Taakstelling

De algemene taak van de Raad voor de Eredienst is te zorgen voor kerkdiensten waarin zoveel mogelijk gemeenteleden zich aangesproken voelen. De ambtsgroep is ook verantwoordelijk voor procedures en taakomschrijvingen die gericht zijn op het goed functioneren van de liturgie. We vinden het belangrijk nieuwe vormen van vieren te stimuleren, zonder uit het oog te verliezen dat veel mensen ook behoefte hebben aan vertrouwde vormen van liturgie en bekende liederen. Hierbij maken we gebruik van de ideeën van de PKN werkgroep "Verbindend Vieren". En alhoewel het woord "verbindend" in eerste instantie verwijst naar het in harmonie verbinden van de verschillende onderdelen in de liturgie, gaat het uiteindelijk natuurlijk over onze onderlinge verbondenheid - voor jong en oud - en onze verbondenheid met God.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl/ onder Organisatie - Eredienst). Op de website vindt u ook extra informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten die daar mee te maken hebben.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Rob de Jong, tel. 0499-477496

 
Koffieschenkers Koffieschenkers

Koffieschenkers

De keukens staan in het midden van de door ons gebruikte kerkgebouwen, letterlijk en figuurlijk. Van daaruit is het dat na de bijeenkomsten in de kerk koffie en thee en bij gelegenheid ook wijn of frisdrank worden geserveerd. Dat werk en ook het beheer van de voorraden wordt door vrijwilligers gedaan.

Inlichtingen:    
Kerk aan de Zandstraat, Son: mw. Ineke Sulsters.

 
 
kerstviering ouderen kerstviering ouderen

 

Kerstvieringen voor ouderen

Jaarlijks wordt er een kerstviering voor ouderen gehouden in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode. 
Meer informatie kunt u vinden in W&D en de Nieuwsbrief van december.
Tijdens deze viering is er veel ruimte om elkaar te ontmoeten.
Voor inlichtingen:
            mw. A. Versnel, tel. 0413475232

 
Muziek en zang Muziek en zang

Cantorij / Koor / Sing-in.

De ambtsgroep eredienst draagt ook de zorg voor de muziek in de eredienst. Dat betekent zorgen voor organisten, pianisten en zangers. Er zijn veel mensen in onze gemeente betrokken bij het muzikale element in de eredienst. Zing je graag in een koor aarzel dan niet om te komen zingen op woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de kerk in Son. De cantorij zingt vooral op de hoogtijdagen van ons kerkelijk jaar. Op deze wijze kunnen we samen met de organisten en pianisten van de muzikale elementen in de liturgie iets moois maken en kunnen we blijven werken aan de ontwikkeling van ons liedrepertoire.

Dirk Strasser organiseert enkel malen per jaar een Sing-in op de zondagmiddag waarin veel te leren (en te genieten) is van oude en nieuwe liederen.

Dirigent van de Cantorij is mw. M. Loohuis uit Eindhoven.

Inlichtingen bij
Dhr. Jan Haan             tel. 0499-471604  of  
Mw. Anki van Susante tel. 0413-477328

 
Bloemendienst Bloemendienst

Bloemendienst

Het is al jarenlang gebruik dat er tijdens onze kerkdiensten in Son en Sint-Oedenrode een boeket bloemen op de Avondmaalstafel staat. Dit boeket wordt verzorgd door een aantal gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij iemand van onze gemeente die daar, gezien persoonlijke omstandigheden, die week voor in aanmerking komt.
Inlichtingen en suggesties:
             mw. Anneke Kauffmann, Amstellaan 2, Son

 
Meeluisteren met de kerkdienst Meeluisteren met de kerkdienst

Meeluisteren thuis

Meeluisteren met de kerkdienst via het internet is mogelijk via het Internet. Ga hiervoor naar:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10123


Vragen en inlichtingen: via de e-mail naar de raad van beheer

 
Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Een klein groepje enthousiaste dames is al een paar jaar bezig met liturgisch bloemschikken rond de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Denkt u daarbij aan de Advent, de 40-dagen tijd, Pasen en het herdenken van de overledenen. Deze groep zal de bijzondere bloemschikkingen ook dit jaar weer verzorgen.
Voor nadere inlichtingen:
mw. A. van Susante, tel. 0413-477328