e-mail adressen e-mail adressen

Telefoon en E- mail adressen


Kerk van de eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son. tel: 0499 477757
Inlichtingen: dhr Pier Greydanus, kerkbeheerder.
e-mail: kerkbeheerson@gmail.com

Ambtsgroep Eredienst:
Dhr. Rob de Jong, tel 0499-477496
email: eredienst@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Ambtsgroep pastoraat:
Mw. Nel van der Schouw, 0431-477914

Ambtsgroep diakonaat:
Jeannet Venekamp
e-mail: diaconaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Ambtsgroep beheer:
Dhr Henk van der Lugt, tel. 0499-474227
e-mail: beheer@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Kerkenraadscommissie:
Dhr Albert Vink, scriba, tel. 06-23956520
e-mail:     scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Website en Nieuwsbrief:
Dhr Rob de Jong, tel. 0499-477496
e-mail: webredactie@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Kerkblad Woord&Daad:
Dhr Arie van der Harst, tel. 0499-470169
e-mail: redactiewoordendaad@kpnmail.nl

Knoptorenkerk:
Kerkdijk-Noord 8, St Oedenrode tel 0413-79067
Inlichtingen: Stichting Knoptorenkerk: tel. 06 23916912
e-mail: info@knoptorenkerk.nl

Postadres (voor alle contacten)
Prot. Gem. Eindhoven - Kerk in Son
Zandstraat 26
5691 CE Son en Breugel


 
terug