Werkgroep ZWO

zending, werelddiaconaat , ontwikkelingssamenswerking
Werkgroep ZWO
ZWO

De werkgroep ZWO heeft als doel om binnen de plaatselijke kerkgemeenschap aandacht te vragen voor de problematiek in de wereld om ons heen.
Deze doelstelling is als volgt geformuleerd:
Oecumenisch leren en delen wereldwijd: actief luisteren naar en leren van mensen en kerken in andere situaties en het delen van elkaars vreugden en noden.
Voor onze geloofsgemeenschap wil de ZWO daarmee een venster zijn op de wereld en een verbinding vormen van buiten onze kerkgemeenschap naar binnen.
We doen dit door allerlei activiteiten zoals schrijfacties, aandacht vragen voor specifieke onderwerpen tijdens collectes voor het werelddiaconaat en actieve ondersteuning van projecten die door Kerk-in-actie worden geselecteerd. Belangrijk is om het werk dat gedaan wordt een gezicht en een plaats te geven in het hart van onze gemeenschap.
Onderstaand vindt u een aantal onderwerpen, dat op de jaarlijkse agenda staan.

Paasgroetenactie
Vóór Palmpasen vindt de Paasgroetenactie plaats. Aan gevangenen in binnen- en buitenland wordt een paasgroet gestuurd. Het is een mooi geïllustreerde kaart met een tekst als teken van onze verbondenheid met hen.


Giften/bijdragen voor het werk van ZWO blijven van harte welkom op het rekeningnummer van de ZWO-werkgroep: NL79 INGB 0003 7524 98
 
Tenslotte
Voor vragen en opmerkingen betreffende ZWO kunt U altijd terecht bij een van de leden van de ZWO groep:
mw. T. Prummel,   tel 0499-475209
mw. A. Haan,         tel 0499-471604 
mw. C. Rothuizen, tel 0499-477533     
terug