Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Een klein groepje enthousiaste dames is al een paar jaar bezig met liturgisch bloemschikken rond de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Denkt u daarbij aan de Advent, de 40-dagen tijd, Pasen en het herdenken van de overledenen. Deze groep zal de bijzondere bloemschikkingen ook dit jaar weer verzorgen.
Voor nadere inlichtingen:
mw. A. van Susante, tel. 0413-477328

terug