Gemeenteleven Gemeenteleven

Gemeenteleven

Kernpunten van het gemeenteleven zijn pastoraat, jeugd, eredienst, diaconaat en vorming en toerusting.
In het pastoraat zijn er, naast bezoek door de contactpersonen, veelbezochte gespreksgroepen die bekend staan als maandagochtendgroepen. Sinds kort worden er ook in de kerk groepsmaaltijden gehouden, bijvoorbeeld voor alleenstaanden.
De opzet van de liturgie in de wekelijkse eredienst is zorgvuldig gekozen. Bijzondere diensten, begeleid door de cantorij, markeren de hoogtepunten van het kerkelijk jaar.
De diaconie organiseert de vieringen van het avondmaal, bepaalt de doelen van de zondagse geldinzamelingen, en geeft plaatselijk financiële ondersteuning. De werkgroep ZWO groep brengt de wereldwijde noden in zicht, en werft daarvoor financiële en morele steun. Voorbeelden van ander diaconaal werk zijn onze deelname in de hulpgroep “Ommekaar” (in Sint-Oedenrode) en in 't Hemeltje, het Diaconaal Centrum Eindhoven.
De jeugd in elke leeftijdsgroep wordt op allerlei manier bij de kerk betrokken
Vorming en toerusting is zichtbaar in een diverse activiteiten, zoals studiekringen, thema-bijeenkomsten, film en theater.

terug