Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document
Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document

De PG OSB is een levendige kerkgemeenschap maar de gevolgen van de vergrijzing en de vermindering van het aantal leden zijn al jaren zichtbaar en voelbaar. Hoewel er veel betrokken en actieve leden zijn, kunnen het bestuur van onze kerk en kerkelijke activiteiten op termijn niet langer gegarandeerd worden. Daarom is de kerkenraad in de afgelopen twee jaar in de regio op zoek gegaan naar een gemeente om mee samen te gaan, daarbij ondersteund door adviezen van externe deskundigen. Uiteraard hebben we steeds het belang en het welzijn van onze gemeente voorop gezet.

U ontvangt via de post een brief waarin de voortgang van dit proces nader uiteen wordt gezet. Zoals in de brief is vermeld hoort daarbij een document dat samen met de kerkenraad van Eindhoven is opgesteld. Dit document kunt u hier vinden: "Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document".
 
terug