Bericht van de Kerkenraad, juni 2018 Bericht van de Kerkenraad, juni 2018

Bericht van de Kerkenraad,  januari 2019

 

 

 In verband met ons vacant zijn is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant”.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw, tel: 0413-477914.
 

 

 
terug