Buitenlandse bezoekers in de kerk

Buitenlandse bezoekers in de kerk 30 september/1 oktober
Buitenlandse bezoekers in de kerk
In het weekend van 30 september op 1 oktober ontvingen wij in onze kerkelijke gemeente twee theologiestudenten Felipe Nakamuru uit Brazilië en Maurice Mansour uit Egypte.
Zij studeren enkele maanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Op zaterdagmiddag kregen zij een rondleiding van Johan Zwart in de Knoptorenkerk, daar waar onze gemeente is begonnen en waar wij nu om de 14 dagen onze viering hebben. Zij beklommen onder andere de toren. Voor de foto poseren zij tussen de balken.
 
Aansluitend was er een Hollandse maaltijd in de kerk aan de Zandstraat. (fantastisch verzorgd door de kokers van de alleen-gaande maaltijden.) Verschillende gemeenteleden zijn daarbij aan tafel geschoven. Dirk Strasser heeft vooraf verteld hoe onze kerkelijke gemeente functioneert, waarna iedereen gezellig met elkaar van gedachten kon wisselen. De gesprekken aan tafel waren zeer levendig en informatief! Felipe en Maurice zijn de verdere avond gastvrij ontvangen bij het gezin Prummel.
 
In de dienst van zondagmorgen, hebben zij zichzelf voorgesteld en heel bijzonder het Onze Vader in hun eigen taal uitgesproken. of gezongen. U kunt dit terugluisteren op www.kerkomroep.nl . Vooral de gezongen versie van Maurice was een ontroerend moment.
 
Aansluitend aan de koffie na de dienst (een aantal gemeenteleden hadden heerlijk gebakken) hebben zij een Power Point presentatie geven over hun eigen land en de manier van kerk zijn daar.
De situaties zijn totaal niet te vergelijken met onze eigen situatie, Veel aandacht wordt in beide landen gegeven aan de jeugd. Door te zorgen voor sociale voorzieningen en om te zien naar de medemens veroveren zij zich een plek in de samenleving. In onze samenleving zijn daar zoveel andere mogelijkheden, denk aan sportclubs en professionele hulpverlening, daarvoor hebben de mensen de kerk niet meer echt nodig. In Egypte ondervinden ze veel tegenwerking van regeringszijde, daar zijn ze aan gewend. Wanneer kerken worden afgebrand, raken zij niet ontmoedigd maar bouwen deze vol goede moed weer op. Onvoorstelbaar voor ons.
In Brazilië veel corruptie, maar daar proberen ze zoals Felipe al zei: een stukje Hemel hier op aarde te creëren, al is het nog zo klein, ipv vooruit te kijken naar het leven in de hemel later, zoals in vroeger tijden meer gebruikelijk was in zijn kerk.
Zowel Felipe als Maurice verklaarde zich geroepen te voelen door God. Terecht werd aan het eind van deze bijeenkomst de opmerking geplaatst door een van de gemeenteleden, dit gevoel vooral vast te houden.
 
In de middag vond er nog een bezoek plaats aan 't Hemeltje in Eindhoven, waar onze gemeente diaconaal bij betrokken is.
Samen met Thea Prummel hebben zij de huiskamer bezocht en zij waren diep onder de indruk van datgene wat ze daar zagen en hoorden. Ook hier worden kleine stukjes Hemel op aarde ervaren door gasten en vrijwilligers.
 
Daarna zijn zij weer vertrokken naar Amsterdam. Hopelijk hebben we hun rugzak kunnen vullen met nieuwe ervaringen; voor ons was het een heel leerzame confrontatie om uit eerste hand te horen hoe het gemeente zijn elders wordt ingevuld. En ons weer eens te realiseren dat we hier in Son en Breugel en Sint Oedenrode toch wel in een zeer bevoorrechte positie zitten.
 
terug