11 Verbouwing van de Kerk van de Eenheid in Christus, 1994-1997 11 Verbouwing van de Kerk van de Eenheid in Christus, 1994-1997

11 Verbouwing van de Kerk van de Eenheid in Christus, 1994-1997

1994      In geest van de koerswijzigingen ontstond de wens om het kerkgebouw in Son aan te passen. In april 1994 werd op initiatief van de kerkenraad de mogelijkheid van een verbouwing van de kerk in Son onderzocht. Dit leidde tot een plan met een schetsontwerp van architect Piet Swaan. De belangrijkste nieuwe elementen in het ontwerp waren een nieuwe grote ontmoetingsruimte, zalen voor gebruik door gespreksgroepen, een centraal gelegen keuken en een extra vergaderzaal, een kerkplein en de verschuiving van de hoofdingang van de Boslaan naar de Zandstraat.
De beschikbare bouwsom werd gesteld op 600.000 gulden, later verruimd tot 680.000 gulden
In september van dat jaar werden de plannen voorgelegd aan het gemeenteberaad. Er werden een groot aantal opmerkingen en ideeën verwerkt. Op 28 november besliste de kerkenraad dat de bouw kan beginnen.

1995      Op 12 april werd de bouw gegund aan de aannemer en op 24 april ging de eerste spade in de grond. De kerk werd vanaf die dag niet meer gebruikt. Kerkdiensten werden daarna in St Oedenrode of in de grote zaal van de stichting Zonhove gehouden.
In de hele bouwperiode werd intensief door vrijwilligers meegewerkt, zowel aan de sloop als aan de inrichting. Een bijzondere prestatie was de aanleg van het audionet door vrijwilligers. Op 19 november 1995 vond de eerste kerkdienst in het verjongde gebouw plaats en op 14 januari 1996 de officiële heropening.

1996      Een gemeentelid schonk het glas-in-loodraam dat, vooraan in de kerk, in het ronde raam aan de zuidgevel zou worden aangebracht. Architect Swaan liet een ontwerp maken waarin als oud christelijk symbool een lauwrierkrans wordt afgebeeld. Op verzoek van ds. Baerends werd echter een nieuw ontwerp gemaakt waarin een oase wordt getoond.
In het plan voor de verbouwing was aanvankelijk ook opgenomen om het grote raam te bekleden met glas-in-lood. Swaan: “Als dan het licht via gekleurd glas-in-lood als het ware “gezeefd” zal toetreden is mijn werk echt compleet”. Door geldgebrek was dit onderdeel geschrapt, maar in januari 1996 startte een geldwerving die in december van dat jaar een bedrag van 8400 gulden had opgebracht. Het glas werd in het najaar van 1997 geplaatst. Het ontwerp, opnieuw van Jan Verhallen, bleef voldoen aan de bij de bouw van de oorspronkelijke kerk geuite wens om de verbinding tussen de kerk en de wereld in stand te houden.

terug