9 De Pasewalkgroep, 1988 - heden 9 De Pasewalkgroep, 1988 - heden

9 De Pasewalkgroep, 1988-heden

In het  IKV in Sint Oedenrode ontstaat de behoefte om vanuit de protestantse en katholieke gemeenschappen oecumenische contacten te leggen met een gemeente achter het “IJzeren Gordijn”.  Contact werd opgenomen met  Jan Werner, vertegenwoordiger in Brabant van de landelijke organisatie voor Oost-Europacontacten. Op zijn aanraden werd dominee Dibbern benaderd, predikant van de evangelische gemeente in Pasewalk, een kleine stad in de toenmalige DDR, vlak bij de grens met Polen en vlak onder de Oostzee. Dit leidde tot een uitnodiging om in Pasewalk op bezoek te komen.

1988     Vanuit Sint-Oedenrode werden twee protestanten en twee katholieken officieel uitgezonden om namens hun geloofsgemeenschappen het contact tot stand te brengen. De ontvangst in Pasewalk was zeer hartelijk. Er ontstond onmiddellijk een “klik”.

1989     In oktober 1989 volgde een tweede bezoek aan Pasewalk, nu door vier protestanten en vier katholieken. Op 9 november van dat jaar valt de “muur”. De grenzen gaan open.

1990     Het eerste bezoek van de mensen uit Pasewalk aan Sint-Oedenrode. Er waren liefst 35 deelnemers. Daarom moesten uit beide Rooise kerkgemeenschappen veel mensen gemobiliseerd worden om de gasten op te vangen en om het bezoek inhoudelijk gestalte te geven. Vanuit deze voorbereidingsgroep ontstond de oecumenische Pasewalkgroep, een gespreksgroep die nog steeds periodiek bij elkaar komt om over allerlei vraagstukken van geloof en maatschappij te discussiëren. Vanaf 1990 vonden de bezoeken jaarlijks plaats, afwisselend in Pasewalk en Sint-Oedenrode.

2003     De laatste officiële uitwisseling met als thema: ”Jegliches hat seine Zeit”. De omstandigheden waren zo veranderd dat het oorspronkelijke doel eigenlijk was weggevallen. Wel waren er nog steeds zeer hartelijke persoonlijke contacten.

2013     Omdat het in oktober 25 jaar geleden was dat het eerste bezoek plaatsvond, werd van 2 t/m 6 oktober een reünie in Pasewalk gehouden. 
 

terug