4 De bouw van de “Kerk van de eenheid in Christus”, 1955-1963 4 De bouw van de “Kerk van de eenheid in Christus”, 1955-1963

4 De bouw van de “Kerk van de eenheid in Christus”, 1955-1963

 
1955       In Son was een nieuwe woonwijk verrezen, de Breeakker. Een deel van de huizen was door Philips gebouwd en tussen de nieuwe bewoners waren er ruim 20 protestantse gezinnen. Het aantal leden van de gemeente was toegenomen tot 180. Het archief van de kerk bevat de mededelingsblaadjes vanaf 1958. Ze werden aanvankelijk door ds de Pater getypt. De vraag kwam op om in Son kerkdiensten te gaan houden. In overleg met de burgemeester en de pastoor (naam?) kwam het Wit-Gele-Kruis gebouw in de Wilhelminalaan daarvoor ter beschikking. Ds de Pater zorgde voor het orgeltje dat hij elke zondag leende van de katholieke school in Sint Oedenrode en in een huurauto meebracht. Al in 1960 was er een grotere zaal nodig geworden en daarvoor werd de achterzaal van hotel de Zwaan gehuurd. Die moest dan wel elke zaterdagavond worden ingericht als kerkzaal, het podium en de lezenaar ontstonden met behulp van bierkistjes en het doopvont was een slaschaal.

1959       Op 30 juni 1959 begon een commissie met de voorbereidingen van een hervormde kerk. Het bestuur van de St Petrusbandenparochie bood de bouwval van hun kerk aan voor 1 gulden. Dat aanbod werd na serieuze overweging verworpen.
Het verkrijgen van een bouwplan was belemmerd door de spelregels van de landelijke regels van de hervormde kerk, immers geldwerving was daarin niet toegestaan als er geen bouwplan was en bouwplannen mochten niet worden gemaakt als er geen geld was. Maar een van de gemeenteleden had een vader die architect was.
Door de gemeenteleden, zowel in Son en Breugel als in St Oedenrode, werd vanaf 1959 in een periode van 3 jaar een totaal van 20.000 gulden opgehaald. De oudpapier-ophaalactie speelde daarin een belangrijke rol. Men ontwierp en realiseerde een geïmproviseerde papierpers. Duizenden kilo’s papier werden opgezameld. Andere acties waren het oliebollen bakken, de bazaar, balpennen, Sinterklaas optredens, lepeltjes, inlegpenningen, handdoeken en babysit service.
In het mededelingenblad, vanaf 1961 onder de kop “Woord en Daad”, werd de opbrengst van de kerkbouwactie vermeld.

1960      In maart 1960 was een eerste schets van architect Gerritse gereed. De schets voldeed niet meteen. Het kerkgebouw moest op aandringen van ds. de Pater open staan naar de wereld. En de liturgische elementen moesten verplaatsbaar zijn om de kerkzaal naast de zondagse vieringen ook geschikt te kunnen maken voor ander gebruik.

1961      In 1961 was het ontwerp klaar en goedgekeurd door alle betrokkenen. De gemeente Son en Breugel stelde de grond ter beschikking. De bouwsom, zonder orgel, inventaris en architectenhonorarium werd gesteld op 171.000 gulden en de totale stichtingskosten 265.000 gulden. Subsidies werden geworven bij de gemeente Son en Breugel, de rijksoverheid, de regionale en landelijke hervormde kerk en bij ondernemingen in geheel Nederland. De giften van de laatste groep varieerden van 10 doosjes met theezakjes door Van Nelle tot 20.000 gulden door Philips. De goedkeuring van de synode kon worden bereikt als uit een 10 jaar prognose van de groei van het ledental blijken zou dat er genoeg geld kon worden opgehaald. Een mooi ogende prognose was gauw gemaakt, maar de voorzitter van de kerkenraad liep vijf keer om der brievenbus heen voor hij die durfde op te sturen.

1962       Door de krapte van de bouwkas werd het bouwplan toch nog tegengehouden. Was het misschien mogelijk om gebruik te maken van het aanbod van de St Petrusbanden parochie? Dat leek een serieus alternatief. Dan zou een kerk gebouwd kunnen worden op de bouwval van hun pas afgebrande parochiekerk. Uiteindelijk won toch het eerder goedgekeurde maar nu geminimaliseerde concept en in december 1962 kon met de bouw worden begonnen.
 

terug