Communicatie Communicatie

Communicatie

.Voor de communicatie met haar leden maakt onze gemeente gebruik van verschillende media:
- het vijf maal per jaar verschijnende kerkblad "Woord & Daad",
- de website en
- de per internet verspreide wekelijkse Nieuwsbrief.
Voor communicatie met alle andere burgers in St Oedenrode, Son en Breugel wordt gebruik gemaakt van de locale huis-aan-huisbladen en van het "portaal" "Sonenbreugelverbindt" . Sinds kort is een commissie ingesteld die waakt over de samenhang en kwaliteit van de diverse media.
Voor inlichting:
voor Nieuwsbrief: Rob de Jong, tel. 0499-477496
voor Woord & Daad: Arie van der Harst, tel. 0499-471069
                                 Piet Oosting, tel. 0499-490833
voor Website: Rob de Jong, tel. 0499-477496


 
terug