Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk
Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk

De kerkenraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we als kerkgemeenschap om moeten gaan met de richtlijnen van de overheid die gelden voor onze provincie.
Het gaat op korte termijn dan over kerkdiensten, de sobermaaltijd en andere bijeenkomsten.

Belangrijk is te constateren dat de overheid adviezen geeft en het is aan ons goed om te gaan met deze adviezen. Het belangrijkste advies is thuis te blijven als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt. We weten dat hieraan massaal gevolg is gegeven, scholen draaien op halve kracht, veel leraren en kinderen zitten thuis, veel werknemers proberen van huis uit te werken.

Het is op dit moment nog niet nodig te stoppen met het houden van kerkdiensten, maar we willen iedereen oproepen niet te gaan als u verkouden bent of griepverschijnselen vertoont. We hebben veel oudere gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid kunnen hebben. Wij volgen hierin het beleid van de PKN. De richtlijnen van de PKN kunt u nalezen op de site: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/. We hebben ook een brief ontvangen van onze classispredikant ds. Marco Luijk over dit onderwerp. Hij meldt daarin dat in Uden een van de gemeenteleden besmet is met het Coronavirus.

We gaan vooralsnog wel alle diensten in de kerk aan de Zandstraat houden omdat dan de diensten rechtstreeks via internet te beluisteren zijn.
Dat maakt het ook makkelijker om thuis te blijven als u liever grotere groepen mensen wilt mijden om besmetting te voorkomen. Het is helaas ook goed voor te stellen dat ambtsdragers en voorgangers afzeggen. Dat kan tot gevolg hebben dat diensten niet doorgaan en dus niet uitgezonden worden. Houdt u daarom de nieuwsbrief goed in de gaten omdat de kans groot is dat op het laatste moment wijzigingen bekend worden gemaakt en mogelijk moeten we ook besluiten kerkdiensten af te gelasten in verband met instructies van de overheid.

We zullen voorgangers vragen geen hand meer te geven na afloop van de dienst. En we zullen tijdelijk stoppen met het serveren van koffie en thee na de dienst. Als u graag wil napraten na de dienst kan dat uiteraard maar we zullen het niet bevorderen.
Voor het vieren van het avondmaal zullen ook maatregelen genomen worden, maar dat is nog niet aan de orde. De eerstvolgende keer dat we een tafelviering hebben is op Witte Donderdag.

Namens de ZWO groep geven we het volgende door:

gezien de laatste ontwikkelingen betreffende het Corona virus hebben wij besloten de sobermaaltijd van 18 maart af te blazen, temeer omdat wij binnen onze kerkelijke gemeente met veel ouderen te maken hebben, een risico groep.

Wat betreft de Stiltewandeling van 1 april beraden we ons nog, die ligt wat verder in de toekomst en we wachten de ontwikkelingen even af. Mocht de wandeling doorgaan dan beperken we dat tot alleen de wandeling met bezinningsmomenten verzorgd door de dames die ook de wandeling uitzetten.


Als kerkenraad zullen we regelmatig over de consequenties van het Coronavirus voor ons kerkleven berichten in de Nieuwsbrieven die waarschijnlijk frequenter zullen verschijnen.
terug