Ambtsgroep Beheer Ambtsgroep Beheer

Beheer

De ambtsgroep Beheer heeft de zorg voor de materiële middelen, die het uitvoeren van de diverse werkzaamheden binnen de gemeente mogelijk maken. Zij organiseert daartoe jaarlijks de ‘Actie Kerkbalans’, stelt een begroting op en ziet erop toe dat de kerkelijke uitgaven binnen deze begroting passen. De gemeenteleden worden tenminste tweemaal per jaar over de financiële situatie geïnformeerd.
Belangrijke uitgaven zijn het traktement van de predikant, het onderhoud en beheer van het kerkgebouw in Son en de huur van de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.
Daarnaast zorgt deze ambtsgroep voor de ledenadministratie, het kerkelijk bureau (geopend elke donderdag van 9.30–11.00 uur in de Zandstraat), het archief, kostertaken bij de wekelijke kerkdiensten en bij rouw- en trouwdiensten.
Vragen en opmerkingen aangaande de ambtsgroep Beheer bij voorkeur sturen naar het postbusnummer 197, 5690 AD Son of deponeren in het postvakje in de kerk te Son.
Contactpersonen zijn:
Voorzitter: Johan Zwart
Secretaris: Henk van der Lugt
Penningmeester: Gerrit van Schuppen
Beheerder gebouwen: Pier Greijdanus
 

 

terug