Aanspreekpunten Aanspreekpunten

Aanspreekpunten

Om het pastoraat in de gemeente breed toegankelijk te houden is besloten om (nieuwe) vragen om contact en/of bezoek via een ”aanspreekpunt” te laten verlopen. Dit aanspreekpunt is er zowel voor gemeenteleden als voor andere mensen in de dorpen die daar behoefte aan hebben.
Er zijn drie mensen die zo’n aanspreekpersoon willen zijn en die ervoor zorgen dat bij vragen om contact hierin zo spoedig mogelijk wordt voorzien door een lid van de protestantse gemeente.
Deze aanspreekpersonen zijn: 
Voor Son en Breugel: 
-  Anneke Kauffmann, tel: 0499-491879
Voor Sint-Oedenrode:
- Toos Siertsema, tel: 0413-287697
terug