Activiteiten door Vorming en Toerusting Activiteiten door Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting

De ambtsgroep Vorming en Toerusting is verantwoordelijk voor de continuïteit en de samenhang van alles wat er in onze kerkgemeenschap wordt geleerd en onderwezen. Daarbij kan het gaan om het leren en vergroten van het eigen inzicht van de gemeenteleden (vorming) als ook om het ondersteunen van de gemeenteleden en van de ambtsdragers bij hun taak binnen de gemeenschap (toerusting).
Een belangrijke werkwijze is het brengen van toneel, films, lezingen en cursussen. Hieronder noemen we de thans al vaststaande activiteiten in het komende seizoen. Een belangrijke nieuwe eigenschap van de activiteiten is dat ze voor alle publiek toegankelijk ziin.
Meer informatie vindt u op de website en, kort voor de voorstellingen, in Woord&Daad en in de digitale nieuwsbrief.

Contactpersonen zijn (zie adreslijst) 
Voorzitter: Yvonne Verweel
Secretaris: Boudewijn Goudswaard

Het programma dat de ambtsgroep in het komende seizoen heeft als thema "Stilte".

Het programma dat de ambtsgroep Vorming & Toerusting u in het komende seizoen aanbiedt heeft als thema ‘Stilte’.

In de eerste plaats zal de film ‘Into Great Silence’ van Philip
Gröning worden vertoond. Deze documentaire volgt het leven in
La Grande Chartreuse, een eeuwenoud klooster van de Kartuizer Orde in de Franse Alpen. De film heeft geen voice-over, bevat geen interviews en kent geen muziek, behalve de liederen gezongen in het klooster zelf. “De film volgt de kloosterlingen door de seizoenen heen en wordt zo zelf een meditatieve ervaring.” Aan de hand van deze film zal in het voorjaar een bezoek worden gebracht aan een klooster met een strenge regel over de stilte. Dit bezoek staat onder leiding van pastoor Vincent Blom. Datum en nadere gegevens over het dagprogram van dit uitstapje zullen later bekend worden gemaakt.

Donderdag 8 februari zal de documentaire ‘The look of Silence’ worden vertoond van Joshua Oppenheimer, winnaar van vele prijzen op het filmfestival van Venetië en de idfa in Amsterdam. Over de oorverdovende stilte die stilte ook kan zijn wanneer er sprake is van angst, intimidatie bij het oprakelen van een beladen geschiedenis.

Ook in het voorjaar en nog niet in de agendaladder vermeld is de film van Martin Scorsese ‘Silence’ naar de roman van Shusaku Endo uit 1966. De film is al getipt als kandidaat voor een Oscar in 2017. Een aangrijpende film over geloof en aanvechting; verloochening en beproeving en waarom de hemel zo lang gesloten blijft en God blijft zwijgen.
Voor de vertoning zal bisschop dr. G. de Korte worden uitgenodigd om kort de dilemma’s en thema’s die in het boek van Endo ter sprake komen te bespreken. Ook hier zult u nader over worden geïnformeerd in Woord&Daad, de Nieuwsbrief en de huisaan-huisbladen.

Voorts zal in de loop van het seizoen een aantal leerhuizen worden georganiseerd waarin het begrip ‘Stilte’ ter sprake zal worden gebracht naar aanleiding van Bijbelse passages uit de psalmen, de profeten en de verschillende evangeliën. Ook zal er een avond komen over stilte in de Nederlandse literatuur (en vooral enkele gedichten) en een avond waarop het thema Stilte naar aanleiding van enkele schilderijen zal worden besproken. Ook hierover zult u nader worden geïnformeerd.

Ten slotte zal op 15 maart a.s. de documentaire worden gedraaid over de muziek die elke dodelijke stilte doorbreekt: De Matthäus Passion van Johan Sebastiaan Bach, ingestudeerd en uitgevoerd in de vertolking van Reinbert de Leeuw.
Natuurlijk is er veel meer: de sobermaaltijden, de avondgebeden, de Bijbelmiddagen en de maaltijden voor alleengaanden enz. enz.
Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!
Het wordt een mooi seizoen!
Ds. Bas Stigter

 
terug