6 Restauraties van de knoptorenkerk, 1968-1998 6 Restauraties van de knoptorenkerk, 1968-1998

6 Restauraties van de knoptorenkerk, 1968-1998

1968       Restauratie van de knoptoren was een al lang bestaande behoefte. Bovendien bleek het dak aangevreten te zijn door boktorren. Nu het kerkgebouw in Son klaar was kon de aandacht naar de knoptorenkerk worden gericht. De opbrengste van de geldinzameling, waaronder de oudpapier-ophaalaktie, eerder bestemd voor de kerkbouw in Son, ging nu naar dit nieuwe doel. Target was 15.000 gulden en dat bedrag werd bereikt in december 1967.
Het restauratieplan bevatte de vernieuwing van het interieur. De kerkbanken werden vervangen door 140 Oirschotse stoelen. Waar vroeger de preekstoel stond waren nu het koor en het orgel, en omgekeerd. De toegang tot de kerk was nu weer via de toren, zoals dat in de tijd voor 1808 het geval was. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente, maar het recht van gebruik van de doorgang naar de kerk werd aan de protestantse kerk verleend. Het stenen gewelf in de toren werd opnieuw aangebracht. In 1958 was de lantaarn al vernieuwd, toen bleek dat alle acht stijlen daarvan inwendig grotendeels weggerot waren.
Het raam in de kerk boven de preekstoel werd na de verbouwing aangebracht. Het doopvont dat  vroeger aan de preekstoel was aangebracht werd bij de verbouwing ernaast geplaatst. De laatste aanwinst van de kerk was een bijpassende oude Engelse koperen kandelaar, een geschenk van de Rabobank bij haar 75-jarig bestaan. Een vloerverwarming, aangebracht onder nieuwe vloertegels, verving de enorme kolenkachel. De muren werden opnieuw wit geschilderd. Nieuw was ook de avondmaaltafel en de staande lezenaar. De oude consistorie, aangebouwd aan de kerk, was vervangen door nieuwe zaal en een keuken. De toegankelijkheid was verbeterd met een nieuwe inrit vanaf de Eerschotse straat, waar ook een parkeerterrein was ingericht. Op 13 november 1969 werd de kerk weer in gebruik genomen.
De gezamenlijke parochies van St Oedenrode schenken een bedrag van 1000 gulden. De kerkenraad besloot voor dit bedrag antipendia aan te schaffen.
De fondswerving wordt voortgezet, nu voor de komst van een nieuw orgel in beide kerken.

1986       In de knoptorenkerk werd ingebroken. Door de inbraak onstond brand in de kluis, waardoor een deel van het archief verloren ging. Het antieke doopvont werd gestolen, maar na enkele maanden weer teruggevonden.

1998      Opnieuw vond een restauratie van de knoptorenkerk plaats, een onverwachte tegenvaller. Het houten gewelf moesten worden hersteld en behandeld tegen houtrot en de bonte knaagkever, de muren opnieuw gevoegd en de dakgoten vervangen

terug