5 Aktie Twee Huizen voor één Heer, 1962-1966 5 Aktie Twee Huizen voor één Heer, 1962-1966

5 Actie Twee Huizen voor één Heer, 1962-1966


1962       In het voorjaar van 1962 ontstond nòg een geldactie, de actie was bedacht door Soeterbroek, een reclamedeskundige van Philips, bevriend met pater Edgar Jennekes, de overste van het Damianenklooster. Op een van de periodieke bijeenkomsten van priesters en predikanten, in het klooster, werd het idee door de overste naar voren gebracht en door pastoor Klessens en dominee de Pater omarmd. Pastoor Klessens was de bouwpastoor van de parochie Eerschot, een nieuwe wijk in St Oedenrode. In de sfeer van het komende concilie werd bisschop Bekkers gemakkelijk voor het plan gewonnen. Doel van de actie was het steunen van de oprichting van twee kerkgebouwen, één voor de katholieke parochie en één voor de protestantse gemeente. Het oecumenische gehalte van de actie was in die tijd een gewaagde onderneming. Maar de beide geestelijken waren bevriend en in St Oedenrode heerste een geest van vernieuwing. Soeterbroek adviseerde bij de opzet van de actie.

1962       Op 23 september werd in de kerk in St Oedenrode door ds de Pater een kanselboodschap voorgelezen en dezelfde boodschap door Klessens in de hervormde kerkdienst in Son. De boodschap was het startsein van de actie en besloot met de woorden:
 “.... Uw pastoor en dominee bouwen tezamen twee huizen voor één Heer. Bouw daaraan mee door uw milde gaven tijdens deze actie, maar bouw vooral mee aan de geest van eenheid en liefde. Een oud spreekwoord zegt: Vele wegen leiden naar Rome. We zouden dit moeten veranderen in een nieuw spreekwoord: vele wegen leiden naar Christus, maar elk van die wegen is geplaveid met liefde.”
In het dagblad de “Gelderlander” was deze gebeurtenis al op 15 september aangekondigd onder de kop “Pastoor en predikant wisselen van kansel”. De kop werd gretig overgenomen, de kanselruil kreeg landelijke bekendheid en verwierf niet veel later de afkeuring zowel van de bisschop als van de classis.
Op 11 oktober, de dag van de start van het tweede Vaticaans concilie, werd, in de St Petrusbandenkerk in Son, door ds de Pater de eerste steen voor de nieuw te bouwen katholieke kerk  in de vorm van een oorkonde aangeboden aan pastoor Klessens. De plechtigheid werd op de NTS televisie uitgezonden.  Op 31 oktober, de Hervormingsdag, gebeurde het omgekeerde: ook ds de Pater ontving, in de Martinuskerk in St Oedenrode, uit de handen van pastoor Klessens, een oorkonde, symbool voor de eerste steen van het hervormde kerkgebouw. De namen voor de kerken waren in die volgorde: “Kerk van de Goede Herder” en “Kerk van de eenheid in Christus”.
De geldinzamelingsactie werd breed gevoerd. In de beide dorpen was er een verkoop van ansichtkaarten en waren er collectebusjes, in Son en Breugel een winkelweekactie. Landelijk waren er de radiouitzendingen en een bedelbrief. Persconferenties, posters en stickers kwamen uit. De plaatselijke, regionale en landelijke pers waren geboeid door de opvallende samenwerking. Ook op de radio, in de pers van België en Duitsland en op de Duitse televisie werd het nieuws van de actie gebracht. Giften en aanmoedigende brieven stroomden binnen.
De opbrengst van de actie, naar schatting 70.000 gulden, werd verdeeld tussen de katholieken en protestanten. De echte opbrengst was de uitstraling in het gehele land van de intense en hartelijke verhouding tussen de parochies en de protestantse gemeente in St-Oedenrode en Son en Breugel. In beide dorpen ontstonden oecumenische gesprekskringen.

1963       Op 31 augustus 1963 werd de eerste steen van de Kerk van de Eenheid in Christus aan de Boslaan in Son gezamenlijk door beide geestelijken gelegd.  Het gebouw werd op 14 december 1963 in gebruik genomen. Pastoor Klessens schonk namens de Goede Herder parochie het doopvont. Op 13 januari was in St Oedenrode de noodkerk voor zijn parochie in gebruik genomen. De eerste steen voor de nieuwe Kerk van de Goede Herder werd op 25 september 1965 gelegd, ook weer samen door de pastoor en ds de Pater. De kerk werd op 16 mei 1966 in gebruik genomen en de consecratie volgde op 29 maart 1969.

1963       De nieuwe Kerk van de Eenheid in Christus in Son had nog geen orgel. De financiën lieten dat niet toe. Als oplossing werd een Philicordia orgel geplaatst met een via een omweg bij Philips gevonden extra versterker en luidspreker. Daarna volgde een nog moderner dubbelklaviers Philicordia. De bijgebouwen werden verhuurd om de financiën te steunen. Het kerkgebouw behuisde twee klassen van de lagere school, een balletschool en een fysiotherapeut.

terug