12 Naar het nieuwe millennium, 1992 - heden 12 Naar het nieuwe millennium, 1992 - heden

12  Naar het nieuwe millennium, 1992 - heden

1992  In St Oedenrode wordt de hulpgroep “Ommekaar “ opgericht, op gezamenlijk initiatief van de diakonie en de parochies in St Oedenrode. De hulpgroep heeft als doel op vrijwillige basis hulp te verlenen aan eenieder in Sint Oedenrode die dringend noodzakelijk hulp nodig heeft. In 1997 wordt de hulpgroep omgezet in een stichting.
Thans zijn 25 vrijwilligers actief.

1994     De stichting Diaconaal Centrum Eindhoven werd opgezet door de diaconieën van Eindhoven en omgeving. In 1996 werd door de stichting beoogde huis voor daklozen en alleenstaanden op het Woenselse adres Hemelrijken 117 geopend. Het huis werd “het Hemeltje”genoemd. De bezoekers vinden er nog steeds op weekdagen welkom, koffie, vrijwillige helpers, een atelier en maaltijden. Het project wordt gedragen door de diaconieën van Eindhoven en omgeving, waaronder de diaconie van St Oedenrode Son en Breugel.

1997      Ds. van Seventer trad af om persoonlijke reden. Ze bleef in St Oedenrode wonen en werd bevestigd als ziekenhuispredikant.

2001      Om de in het bezinningsproces geformuleerde koerselementen beter te kunnen blijven delen, ook met nieuw inkomende gemeenteleden, werd een commissie ingesteld om samen met de gemeente te komen tot een formulering van de eigen identiteit van de kerkelijke gemeenschap.
Het resultaat van het voorstel van de commissie werd, alweer na een gemeenteberaad, op schrift gesteld en verspreid in de gemeente: “De identiteitsbeschrijving”, een document waarin de koerselementen uit het bezinningsproces zichtbaar waren. Deze identiteitsbeschrijving wordt nog steeds aan nieuw ingekomen kerkleden uitgereikt.

2004 Ds. Baerends ging met emeritaat, hij bleef in Son wonen. Hij was in zijn ambtsperiode de drijvende kracht achter het leerhuis, achter de door ds. de Pater aangevangen oecumenische samenwerking en achter het proces van vernieuwing en bezinning. Een beroepingscommissie werd aangesteld voor zijn opvolger. Omdat het aantal leden van de kerk al enkele jaren geleidelijk afnam en uit voorzorg voor voldoende draagkracht werd bij de aanstelling van de nieuwe predikant gekozen voor een opdracht voor 70 % van de werkweek. In 2006 volgde de bevestiging van ds. Bas Stigter.

2008      Een uitvoerig rapport van de raad van de eredienst liet zien dat om financiële redenen de verkoop van de knoptorenkerk geboden was. Het rapport werd in het gemeenteberaad met begrip ontvangen. Met weemoed werd het besluit tot verkoop genomen. De Knoptorenkerk werd voor 1 euro verkocht aan de nieuw opgerichte stichting “Behoud Knoptorenkerk”. Het gebruik voor kerkdiensten bleef mogelijk. De Oirschotse stoelen werden ingewisseld voor stapelbare, met leer bekleed.

2008     Op initiatief van ds. Stigter werd de keuken in de kerk te Son voorzien van een complete keuken. De eerste warme maaltijd voor dertig alleenstaanden werd in 2008 genoten.

2009      In de knoptorenkerk werden de twee antieke zwarte houten naamborden opgehangen in de kerkzaal naast de preekstoel. Ze vermelden alle predikanten die in onze gemeente sinds 1648 hebben “gestaan”.  Vanaf 1949 waren dat:
J.G. (Hans) de Pater 1949 - 1987, overleden 1989
J.J.  (Hans) van den Born 1977 -1982
G.   (Geurt) Baerends 1983 - 2004
W.  (Welmoed)  van Seventer-van Ouwerkerk 1989 - 1997
B.   (Bas) Stigter 2006 –

terug