De Lichtdrager De Lichtdrager
Tussentijd
 
Als buldoggen lagen de boerderijen
loom in het land, half slapend, in rust
maar naar mijn gevoel waakzaam
 
ik vroeg mij af of ze aan zouden slaan
als ik ze naderde omzichtig op afstand
 
door de lucht hing de transparante
vitrage van zomer doorweven met
het monotone gesjierp van cicaden
 
olijfbomen, monumenten van tijd, torsten
roerloos de zinderende hitte
van het middaguur
 
en ineens was daar de ortolaan
met de geboorteaankondiging van
Beethovens vijfde symfonie
 
reveille die opriep tot leven
waarin een memento mori meeklonk
 
een plotselinge twijfel over weggaan
of hier blijven deed mij beseffen dat
niets blijft
 
dus liet ik het landschap los en ging –
ervan doordrongen dat in ieder komen
het gaan gegeven is
 
                                                Kees Hermis
 
 
 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570