Kerstpakketten 2019

Kerstpakketten 2019

Heeft u ook meegedaan? Bedankt!
 
Vlak voor Kerstmis hebben de mensen van de kerstpakkettengroep, namens de diaconieën van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel, u gevraagd om een kerstpakket af te staan of artikelen in te leveren bij Parochiecentrum St. Petrus’ Banden.
En het was een succes! U heeft gul gegeven!
 
Veel mensen brachten kant en klare pakketten of losse artikelen naar het Parochie Centrum. En we kregen contant geld, waar we aanvullingen van hebben gekocht.
Met een vast team van vrijwilligers hebben we alles netjes uitgezocht, verpakt en bezorgd. We hebben meer dan 175 gezinnen of alleenstaanden blij kunnen maken.
Bij het zien van de verrassing waren de reacties hartverwarmend. En die bedankjes van de ontvangers zijn zeker ook voor u bedoeld.
Want dankzij u hebben wij deze, inmiddels traditionele, actie kunnen organiseren. En we hebben het met veel plezier gedaan.
Volgend jaar hoort u zeker weer van ons, wij hopen dan opnieuw een beroep op u te mogen doen.
 
Hartelijk dank voor uw steun.
Namens de kerstpakketten groep van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Son en Breugel.

 

 
Waar ben je Waar ben je
Waar ben je
 
Zo oud als nu was je nog nooit
niet eerder zo vol nacht
en zo ver uit jezelf vandaan
 
dat je bereikbaar bent vandaag
als ik mij uitstrek naar jou toe
met ogen, oren, handen
 
om samen ergens aan te komen
weer vaste grond onder de voet
in helend licht dat op jou wacht
 
nog staat er stormwind door je heen
die je ontregelt en vervreemdt
van wie je in oorsprong bent
 
los van je ankers en ontheemd
verdoofd tot eenling teruggebracht
tel je verblind de scherven
 
in dit stukgeslagen ogenblik
zoek ik je, roep je bij je naam
hoor je me, luister, kijk me aan
 
omdat je niet niemand bent
zal ik er zijn, ik zie je staan
ik ben, jij bent, en niet alleen
 
                                   Kees Hermis

 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570