Benefietdiner 27 oktober Benefietdiner 27 oktober
Uitnodiging voor een Benefietdiner op zondag 27 oktober 2019.

Wij als ZWO groep van de protestantse gemeente Son en Breugel, Sint Oedenrode proberen het leed in de wereld wat meer onder de aandacht te brengen van onze gemeenteleden. In het kader van ons jaarthema Hoop willen we ons in zetten om het KaraTepe-team213 te ondersteunen.
Wie zijn dit zult u zich afvragen.
Wel, acht bij vluchtelingenwerk betrokken mensen uit de regio Son en Breugel gaan van 10-17 november een week vrijwilligerswerk doen op Lesbos in vluchtelingenkamp KaraTepe. Ze hebben niet de illusie dat ze in 1 week de wereld kunnen veranderen, maar misschien kunnen ze in die week een verschil maken. Sinds de Turkijedeal worden alle vluchtelingen die op Lesbos aankomen naar detentiecentrum Moria gebracht. Het nabij gelegen kamp KaraTepe wordt nu gebruikt voor de opvang van ruim 1000 kwetsbare vluchtelingen, zoals zwangere vrouwen, moeders met jonge kinderen, alleenstaande minderjarigen, zieken en gehandicapten
Wat gaan ze er doen?
  • Ruim 100 x ontbijt uitdelen.
  • Kleding, buggy’s, babydragers, schoenen en jassen verzenden
  • Muziek, dans, kinder- en sport activiteiten organiseren
  • Koffie en thee uitdelen in de Yurt
Hiervoor hebben ze natuurlijk geld nodig. Om hen te ondersteunen organiseren we op 27 oktober om 17.00 uur in de kerk aan de Zandstraat een Benefiet maaltijd. Deze Syrische maaltijd wordt verzorgd door Zubaida Razouk, een statushouder uit Son en Breugel. De maaltijd bestaat uit 3 gangen en een drankje is inbegrepen. Verder zal er tijdens de maaltijd Syrische muziek zijn en zal er een uitgebreide toelichting gegeven worden door het KaraTepe213team.
U komt toch ook om dit prachtige initiatief te ondersteunen, voor € 30 geniet u deze avond mee. Aanmelden kan bij Thea Prummel :
Meer info :Poster Benefietdiner
               www.karatepe-team.213.nl
 
 
Op doorreis Op doorreis
Op doorreis
 
Ik ben, jij bent, wij zijn
zo vervoegen we ons bestaan
leven de dagen, de nachten
 
zoekend betekenis, zin
in wat we doen, verwachten
vervolgen wat eindigt met een begin
 
ongeacht waarheen of waarvandaan
een ware werkelijkheid of schijn
drijven we op de tijdstroom mee
 
een aardse reis die eindig is
geen mens heeft er ooit om gevraagd
maar niettegenstaande uitgedaagd
 
schrijven we geschiedenis
zoals een rivier op weg is naar zee

 
                                               Kees Hermis

 
 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570