Kerstpakketten 2019

Kerstpakketten 2019

Kerstpakketten 2019


In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken weer van start!
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
 
Er zijn in onze gemeente nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen is de actie bedoeld.
Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen?
 
Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of een deel daarvan afgeven bij Parochiecentrum St. Petrus’ Banden.
Ook losse producten zijn welkom. Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Wat zou u zelf graag in een kerstpakket vinden?
Let u wel aan de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst.
 
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel zorgen er voor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken.
De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op de samenstelling van het betreffende gezin.
Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets extra’s kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde artikelen.
 
Waar kunt u terecht?
Tot en met 23 december kunt u uw pakketten of financiële gift tijdens de openingstijden afgeven bij Parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 in Son.
 
Openingstijden: elke werkdag van 10.00 - 12.00 uur.
Extra opening op zaterdag 21 december van 09.30 - 12.00 uur.
 
Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel.
 
 
Waar ben je Waar ben je
Waar ben je
 
Zo oud als nu was je nog nooit
niet eerder zo vol nacht
en zo ver uit jezelf vandaan
 
dat je bereikbaar bent vandaag
als ik mij uitstrek naar jou toe
met ogen, oren, handen
 
om samen ergens aan te komen
weer vaste grond onder de voet
in helend licht dat op jou wacht
 
nog staat er stormwind door je heen
die je ontregelt en vervreemdt
van wie je in oorsprong bent
 
los van je ankers en ontheemd
verdoofd tot eenling teruggebracht
tel je verblind de scherven
 
in dit stukgeslagen ogenblik
zoek ik je, roep je bij je naam
hoor je me, luister, kijk me aan
 
omdat je niet niemand bent
zal ik er zijn, ik zie je staan
ik ben, jij bent, en niet alleen
 
                                   Kees Hermis

 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570