Naamdrager Naamdrager
Naamdrager
 
Wanneer je ooit je naam verliest
keer je terug naar toen je
nog niet geboren was
 
niemand nog kende je, geen mens wist
wie en hoe je was, zou worden
en zou heten
 
pas toen je aan het licht
gekomen was, kreeg je een naam
die je nog waar moest maken
 
een naam die alleen door jou
betekenis kreeg zolang je
hem zou dragen
 
naarmate leven zich aan je voltrok
werd je steeds meer je naam
 
want naamloos zou je iemand
ten diepste niemand zijn geweest
 
nu je er niet meer bent
blijf je genoemd door hen die
jou hebben ontmoet
 
want in je naam ben je gekend
kom je ter sprake aan het woord
leef je in de herinnering voort
 
                                    Kees Hermis 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570