Actie voor Moldavië Actie voor Moldavië

Toch een Actie voor Moldavië.

We zijn blij dat Firas en Layla Naaum aangeboden hebben hun wel bekende gerecht Biriani te willen koken voor de vele liefhebbers. Ook wil Layla de macaroni salade maken.

Ze willen graag dat de opbrengst naar een kerkelijk goed doel gaat. Dan ligt het dus voor de hand dat de ZWO ervoor kiest de opbrengst te doneren aan Brabant voor Moldavië, zie bericht hiernaast.

Als u mee wilt doen geeft u zich op via de mail of telefonisch aan Alies Haan  janalieshaan@gmail.com of 0499-471604 onder vermelding van naam, adres, tel, en uiteraard hoeveel bakjes u wilt. Biriani á €7,50 per bakje en de salade € 4 per bakje.
Opgeven voor 9 november.
De maaltijden worden bij u thuis bezorgd op 14 november.
Bij bezorging graag contant gepast betalen.
ZWO
 
 
Brabant voor Moldavië Brabant voor Moldavië

Brabant helpt ouderen in Moldavië de winter door

 
 Waarvoor komen we in actie?
 
Spannende winter voor ouderen in Moldavië
Net als Nederland is Moldavië ook getroffen door een tweede golf van corona. Tijdens de
eerste golf heeft Kerk in Actie extra geld ter beschikking gesteld aan HomeCare. HomeCare
geeft thuiszorg aan ouderen en zieken in zowel de hoofdstad Chisinau als in dorpen in
verschillende regio's in Moldavië. Door corona zijn ouderen en zieken nog meer op zichzelf
aangewezen. De overheidsinstellingen zijn vrijwel geheel gericht op het bestrijden van
corona waardoor ouderen en zieken weinig of geen hulp kunnen verwachten van de
reguliere gezondheidszorg. HomeCare krijgt veel extra aanvragen voor thuiszorg en maakt
extra kosten. Er zijn meer verpleegkundigen nodig en er zijn hulpmiddelen nodig. Kerk in
Actie wil HomeCare in deze situatie graag ondersteunen. Daarom heeft Kerk in Actie een
bedrag toegekend van 20.000 euro.
 
Dit bedrag gaat naar de volgende dingen:
- Extra personeelskosten: verpleegsters die meer werken of meer salaris krijgen zodat
ze al hun tijd aan de ouderen kunnen besteden
- Winterjassen
- Desinfectiemateriaal
- Medische hulpmiddelen
 
Als Brabant kunnen we homecare steunen om deze kwetsbare en eenzame groep de winter
door te helpen. Door desinfectiemateriaal, door extra personeel, door medische
hulpmiddelen, kunnen we daadwerkelijk verschil maken.
 
 
 
Uit de nieuwsbrief van 17 maart Uit de nieuwsbrief van 17 maart
Uit de nieuwsbrief van 17 maart

De zon schijnt, buiten bloeien de voorjaarsbloemen, en de bomen staan in bloei. Als je naar buiten kijkt, zie je niets vreemds. Behalve missschien dat het rustig is op straat. En toch is er heel wat aan de hand in de wereld en in ons land, onze dorpen en in onze kerk. Het corona-virus grijpt om zich heen. De kans op  ziek worden neemt toe en het aantal sterfgevallen wordt groter.

Juist ouderen lopen een grotere kans om het corona-virus te krijgen en ziek te worden. Dat kan een angstig gevoel geven.
In tijden van crisis zijn we gewend om elkaar op te zoeken. We willen elkaar dan steunen en helpen. Maar juist dat kan nu niet omdat we dan risico lopen dat we elkaar met het virus besmetten. Ook gaan bezoekjes van familie of vrienden niet door. Dat kan een eenzaam gevoel geven.

Veel bijeenkomsten gaan niet door: de paasmarkt, de sobermaaltijd, de stiltewandeling, de voorstelling ‘Pasen in fragmenten’, de zondagse kerkdiensten. De kerkenraad is bezig om een oplossing te vinden voor de kerkdiensten, ook voor de Goede Week en Pasen. U krijgt daarover bericht via de Nieuwsbrief.

Vanuit het pastoraat zijn we ook bezig om een netwerk van aandacht en zorg op te zetten. We denken daarbij aan bel-groepen: mensen die elkaar opbellen zodat we op die manier merkbaar betrokken blijven. We vragen u ook om als dat mogelijk is, aandacht voor elkaar te hebben.

We zullen in de tijd die komen gaat, u vaker een Nieuwsbrief sturen met informatie. Mocht u zelf vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via mail of telefonisch.

Ter informatie uit de media: Woensdag 18 maart is uitgeroepen tot de Dag van Nationaal Gebed; kijkt u eens op de website www.nationaalgebed.nl.

Ik wens u sterkte in deze tijden en wens u toe dat u zich verbonden voelt met onze gemeente.

Petra Zweers,
kerkelijk werker
tel. 06 58 77 44 50
 
 
Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk
Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk

We schreven op dinsdag 10 maart dat we het nog niet nodig vonden te stoppen met het houden van kerkdiensten. Inmiddels zijn er berichten over een grotere besmettingsgraad en ook dat het virus overgebracht kan worden door mensen die zelf geen griepverschijnselen vertonen.
De kerkenraad heeft nu besloten op zondag 15 maart geen “fysieke” kerkdienst te houden in onze kerk aan de Zandstraat in Son, maar een uitzending via het internet te verzorgen.
U kunt de dienst beluisteren via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10123. Of door het intypen van dit adres of door de website te openen van www.kerkomroep.nl en in het zoekscherm Son in te typen. De dienst begint gewoon om 10.00 uur. Voorganger is ds. Geurt Baerends en ouderling van dienst is mevr. Nel van der Schouw.

 
 
Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk
Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk

De kerkenraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we als kerkgemeenschap om moeten gaan met de richtlijnen van de overheid die gelden voor onze provincie.
Het gaat op korte termijn dan over kerkdiensten, de sobermaaltijd en andere bijeenkomsten.

Belangrijk is te constateren dat de overheid adviezen geeft en het is aan ons goed om te gaan met deze adviezen. Het belangrijkste advies is thuis te blijven als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt. We weten dat hieraan massaal gevolg is gegeven, scholen draaien op halve kracht, veel leraren en kinderen zitten thuis, veel werknemers proberen van huis uit te werken.

Het is op dit moment nog niet nodig te stoppen met het houden van kerkdiensten, maar we willen iedereen oproepen niet te gaan als u verkouden bent of griepverschijnselen vertoont. We hebben veel oudere gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid kunnen hebben. Wij volgen hierin het beleid van de PKN. De richtlijnen van de PKN kunt u nalezen op de site: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/. We hebben ook een brief ontvangen van onze classispredikant ds. Marco Luijk over dit onderwerp. Hij meldt daarin dat in Uden een van de gemeenteleden besmet is met het Coronavirus.

We gaan vooralsnog wel alle diensten in de kerk aan de Zandstraat houden omdat dan de diensten rechtstreeks via internet te beluisteren zijn.
Dat maakt het ook makkelijker om thuis te blijven als u liever grotere groepen mensen wilt mijden om besmetting te voorkomen. Het is helaas ook goed voor te stellen dat ambtsdragers en voorgangers afzeggen. Dat kan tot gevolg hebben dat diensten niet doorgaan en dus niet uitgezonden worden. Houdt u daarom de nieuwsbrief goed in de gaten omdat de kans groot is dat op het laatste moment wijzigingen bekend worden gemaakt en mogelijk moeten we ook besluiten kerkdiensten af te gelasten in verband met instructies van de overheid.

We zullen voorgangers vragen geen hand meer te geven na afloop van de dienst. En we zullen tijdelijk stoppen met het serveren van koffie en thee na de dienst. Als u graag wil napraten na de dienst kan dat uiteraard maar we zullen het niet bevorderen.
Voor het vieren van het avondmaal zullen ook maatregelen genomen worden, maar dat is nog niet aan de orde. De eerstvolgende keer dat we een tafelviering hebben is op Witte Donderdag.

Namens de ZWO groep geven we het volgende door:

gezien de laatste ontwikkelingen betreffende het Corona virus hebben wij besloten de sobermaaltijd van 18 maart af te blazen, temeer omdat wij binnen onze kerkelijke gemeente met veel ouderen te maken hebben, een risico groep.

Wat betreft de Stiltewandeling van 1 april beraden we ons nog, die ligt wat verder in de toekomst en we wachten de ontwikkelingen even af. Mocht de wandeling doorgaan dan beperken we dat tot alleen de wandeling met bezinningsmomenten verzorgd door de dames die ook de wandeling uitzetten.


Als kerkenraad zullen we regelmatig over de consequenties van het Coronavirus voor ons kerkleven berichten in de Nieuwsbrieven die waarschijnlijk frequenter zullen verschijnen.
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Naamdrager Naamdrager
Naamdrager
 
Wanneer je ooit je naam verliest
keer je terug naar toen je
nog niet geboren was
 
niemand nog kende je, geen mens wist
wie en hoe je was, zou worden
en zou heten
 
pas toen je aan het licht
gekomen was, kreeg je een naam
die je nog waar moest maken
 
een naam die alleen door jou
betekenis kreeg zolang je
hem zou dragen
 
naarmate leven zich aan je voltrok
werd je steeds meer je naam
 
want naamloos zou je iemand
ten diepste niemand zijn geweest
 
nu je er niet meer bent
blijf je genoemd door hen die
jou hebben ontmoet
 
want in je naam ben je gekend
kom je ter sprake aan het woord
leef je in de herinnering voort
 
                                    Kees Hermis 
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570