Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website

 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570

 
Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker

De sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker is gestart.
Deze vacature is gemeld bij de PKN en de volledige tekst is te vinden via de link kerkelijk-werker-son-en-breugel.
 

 
Troost Troost

 Troost

 
Zeg maar niets
ik vrees hetzelfde als jij
 
kom naast me zitten
dichterbij
 
huil maar en
zeg maar niets
 
wat je is aangezegd
verlamt, verdooft
 
roept om verzet
raakt ongeloof
 
dus zeg maar niets
ik ken die pijn
 
de absurditeit van
het bericht
 
dat je er straks
niet meer zult zijn
 
hoe het nu verder moet
het is geen vraag
 
er is slechts wij
heden vandaag
 
mijn arm dit ogenblik
hier om je heen
 
een schildwacht, metgezel
die voor je stáát
 
en je laat weten
je bent niet alleen                                  
                                                             
zeg dus maar niets
genoeg is dit moment
                                                             
van samen zwijgen, samen leven
dat je er nog bent
 
                                Kees Hermis
 

 
Wat heeft de Ethiopische avond ons gebracht? Wat heeft de Ethiopische avond ons gebracht?

Wat heeft de Ethiopische maaltijd ons gebracht?

 
De half ronde zaal was sfeervol aangekleed tot een heus Ethiopisch restaurant.
Het was een heel geanimeerde avond met onze eigen gemeenteleden maar ook met veel mensen van buiten. Doordat er verzocht was wat meer te mengen, was er gelegenheid met leden uit buurgemeenten kennis te maken.
Heerlijk op Ethiopische wijze met de  handen gegeten, per 4 personen van een gezamenlijke schaal. Zo werd het echt samen eten.
Tussen de soep en de pannenkoeken hebben we gekeken naar een informatie filmpje over de droogte in Ethiopië.
En dan natuurlijk de opbrengst, we gaan €500 overmaken voor hulp aan Ethiopië.
We sloten af met een zegenbede van onrust die we hier op veler verzoek toevoegen.
 
Zegen van onrust.
 
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.
 
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid
vrijheid en vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
 
 
Franciscaner zegenbede.
 
 
 

 
Bericht van de Kerkenraad, juni 2018 Bericht van de Kerkenraad, juni 2018

Bericht van de Kerkenraad,  januari 2019

 

 

 In verband met ons vacant zijn is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant”.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw, tel: 0413-477914.