zo 18 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw P. Zweers
Dienst in Son
Organist: Dhr D.T. Strasser


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst

De collecte van zondag 18 oktober
Deze zondag is het collectedoel: “Muziek aan bed"
Een klein collectief van professionele cellisten die optreden in ziekenhuizen voor kinderen, volwassenen en mensen met dementie. Hun befaamde act van vier handen op één cello is betoverend om te zien en kan pijn of verwarring doen vergeten.
Rekening NL 24 TRIO 0390 5010 42 van Stichting Muziek aan bed.

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug