zo 11 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. W. van der Wouw
Dienst in Son
Organist: Dhr G. Punt


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 11 oktober
De collecte is voor Moldovan Christian Aid (MCA).
Moldavië is een klein land op de Balkan dat in een uitzichtsloze positie is geraakt. Grote armoede en vertrek van jonge mensen naar West-Europa maken dat de kinderen en de oudsten achterblijven,
Voor deze kwetsbare groepen zijn de (verzwakte) Moldavische kerken zich gaan inzetten. Moldovan Christian Aid traint kerkelijk kader en vrijwilligers om het diaconale werk te doen.
Rekeningnummer Kerk-in-Aktie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W009226

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug