zo 4 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. C. Pumplun
Dienst in Son
Organist: Mw. Hanna Bogman


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 4 oktober
De collecte is voor het Rossing Center for Education and Dialogue.
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking langs elkaar heen. Een deel van de Palestijnen is Christen. Het Rossing Center wil de kloof tussen deze groepen overbruggen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse kinderen en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht.
Rekeningnummer Kerk-in-Aktie : NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009506

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug