e-mail adressen e-mail adressen

Telefoon en E- mail adressen

Knoptorenkerk:
Kerkdijk-Noord 8, St Oedenrode tel 0413-79067
Inlichtingen: Stichting Knoptorenkerk: tel. 06 23916912
e-mail:

Kerk van de eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son. tel: 0499 477757
Inlichtingen: dhr Pier Greydanus, kerkbeheerder.
e-mail:

Ambtsgroep Eredienst:
Dhr. Rob de Jong, tel 0499-477496
email:

Ambtsgroep pastoraat:
Mw. Alet Versnel, 0413-475232

Ambtsgroep diakonaat:
Elly Mulder, tel:0499-473028
e-mail: 

Ambtsgroep beheer:
Dhr Henk van der Lugt, tel. 0499-474227
e-mail:

Kerkenraad
Dhr Albert Vink, scriba, tel. 06-23956520
e-mail:

Website en Nieuwsbrief:
Dhr Jacques den Boer, tel. 0499-4732989
e-mail:

Kerkblad Woord&Daad:
Dhr Arie van der Harst, tel. 0499-470169
e-mail:

Postadres (voor alle contacten)
Protestantse gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
Postbus 197, 5690AD Son


 
terug