zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Internet Dienst
Voorganger(s): Mw Petra Zweers
Ouderling(en): Dhr Jan Haan
Organist: Mw Hannah Bogman
Let op: Deze dienst is alleen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 23 januari

Collecte voor 23 januari
Oekraïne is dagelijks in het nieuws, vanwege de politieke spanning en de oorlogsdreiging. Maar minder bekend is, dat weeskinderen, kinderen met slechte gezondheid en uit huis geplaatste kinderen verblijven in tehuizen waar de zorg ver onder onze maat is. Vandaag is de collecte voor een hoopvol project: De School van onze Dromen, waar kinderen veilig zijn en zorg op maat krijgen.

Rekening Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 014627


U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug