7 De koren, 1968-heden 7 De koren, 1968-heden

7 Kerkkoren, 1968-heden


1968     Op initiatief van ds. de Pater was in de loop van het jaar erin geslaagd om, met hulp van een geïnteresseerde dirigent, een kerkkoor op te richten. Maar al na een jaar verhuisde de dirigent. Een vervanger werd gevonden dank zij een gelukkige ontmoeting in Rome tussen ds. de Pater, op studiereis, en pater Florentius (Floor) Hoogenboom, de reisleider.
Pater Hoogenboom o.f.m. was niet de minste. Hij was op het Pauselijk conservatorium in Rome opgeleid in kerkmuziek en was musicoloog in de priesteropleiding in Venray. In november 1969 werd hij dirigent ad interim van het Sonse hervormde kerkkoor, en al spoedig ging die aanstelling over in een vaste verbinding.
 
1975     De naam van het koor werd “Cantorij Son”. In Woord en Daad legde pater Hoogenboom uit wat een cantorij is: “Een kerkkoor, een liturgiekoor. Het gaat niet om het beluisteren van de schoonheid van de zang, maar om het gezamenlijk gezongen antwoord van de gemeente op de verkondiging. Zangers zingen wat niemand durft te zeggen.”
De cantorij trad regelmatig op in de beide hervormde kerken van de gemeente, maar ook in oecumenische diensten in St Oedenrode en in Son en Breugel, op excursies van het koor en op korendagen in de regio van Eindhoven. Het repertoire groeide gestadig.

1975      De cantorij was niet voor iedereen een aantrekkelijke optie en bovendien waren er elke zondag twee kerkdiensten waarin een koor gewenst kon zijn. Dit resulteerde al snel in de oprichting van een tweede koor, onder leiding van Berthilde Niessen, een lid van de gemeente, en later, na haar overlijden, door Christiaan den Dekker. De koren verschilden in voorkeur en in toon en konden daardoor beide een rol spelen in de kerk, zoals jaarlijks gebeurde in de serie kerkdiensten tijdens de goede week.

2003      Pater Hoogenboom neemt na 33 jaar afscheid van de cantorij. Het wordt door hem zowel als door de cantorij gevoeld als het einde van een mooie tijd. Hij werd geprezen om zijn deskundige leiding maar ook voor het feit dat hij de gemeente zo goed had geholpen thuis te raken in de betekenis van het zingen in de liturgie. Hij overlijdt op 9 maart 2008 in Weert op de leeftijd van 86 jaar.
2006      Na enkele jaren neemt Christiaan den Dekker afscheid van het koor en nog drie jaar later werd Maria Loohuis als dirigente aangesteld. Onder haar leiding groeide het koor tot 25 leden. Enkele van hen zingen al mee vanaf 1969. Het koor komt thans iedere woensdagavond bijeen om zich voor te bereiden op medewerking aan de daar voor in aanmerking komende diensten.
 

terug