zo 25 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Rien op den Brouw
Dienst in Son
Organist: Dhr P.H. Oosting


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 25 oktober
De collecte is voor het Nederlands Bijbel Genootschap, want het is Bijbelzondag.
Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt op allerlei manieren aan projecten in binnen- en buitenland. Nog altijd zijn er in de wereld mensen die de Bijbel niet in hun eigen taal kunnen lezen en ook in ons eigen land moeten er telkens weer nieuwe wegen worden gevonden waarlangs mensen met de Bijbel in contact kunnen worden gebracht.
Rekening NL74 SNSB 0266 3808 08 van het Nederlands Bijbelgenootschap

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug